Jubilæum 90 år

90 års Jubilæums Skovtur

Den 22. maj 2019 på skydepavillionen.
 
Et fint billede der illustrerer gymnasternes interesse i at høre fomandens tale under kaffen på Skydepavillonen.
Sådan var det hele dagen. Gymnasterne fulgte med i  programmet fra vi mødtes ved kunsten, over vores blomsterhilsen til U 15s stifter Johannes L. Studstruup, foredraget på 4 maj kollegiet, til besøget i Aalborgtårnet, til kaffen m.m. og musik af U 15s hofmusikker på skydepavillonen,til spisningen på   "Prinses Juliana" med efterfølgende drinks på dækket efter et fremragende måltid. Gymnasterne gik sidst på aftenen trætte og mætte af såvel mad som indtryk hjem efter de havde hyldet og takket ældterådet for en fantastisk dag og aften.
 
 
Se billederne under 90 år 2019!

Jubilæum 90 år

Indlæg fra Formanden i jubilæumsbladet:
Jubilæum U 15
I en verden af skuespillere, transkønnede, baristaer og slapsvanse er det godt at vide vi har U 15.
En fremsynet borger i Aalborg (Studstrup), fattede allerede i 1929 at motion var sund. Så sammen med ligesindede fede bedsteborgere startede han en gymnastikklub der i 1932 fik navnet U 15. Opkaldt efter en af Studstrups busser en såkaldt ” Hamborgbus” hvor der lige var plads til 15 passagerer og blev anvendt når U 15 tog ud på sin sommerudflugt.
Med forbillede KN Jespersen - der i radioen fra 1927 og 25 år frem, drev rundt med radiolytterne hver morgen ud i gymnastiske øvelser, og med udsagn som ” Den der ranker sig slanker sig”, ”Tyk mave avler ingen skarpsindig hjerne”, ”Den der kun følger med , er bagefter” . KN Jespersen animerede lytterne til sundhed, samt undgå blødagtighed med mottoet ” En sund sjæl i et sundt legeme”!
Disse visdomsord blev indgangsvinklen til det evige liv som gymnast i U 15. Øvelserne er og har været de samme gennem alle årene, dog bruges der ikke stok under øvelserne, idet det allerede fra start af klubben, stod lysende klart, at udlevere stokke kun ville medføre stokke fægtekampe mellem gymnasterne – se kun med hvilken iver der bliver spillet fodbold efter gymnastikken nu til dags. Uha!
U 15 har i de 90 år den nu har eksisteret haft ca. 120 medlemmer, bredt sammensat af og repræsentativt for det samfund som vi alle er en del. Nogle for en kort bemærkning, de var måske for dovne, andre for livstid. Aldersmæssigt i det ældre segment fra 50 til 85 år.
U 15 har drevet gymnasmen på mange af Aalborg skoler og er for nuværende på Herningvejens skole.
Kun under krigen hvor tyskerne havde beslaglagt de fleste skoler i byen, kunne U 15 ikke dyrke den traditionelle gymnastik, men formanden befalede i stedet spadsereture. Det gjorde U 15 så i 5 år, 2 gange om ugen, hver mandag og torsdag. Turen sluttede af med en lille en, på et af de ydmyge steder, der var så mange af i Aalborg på den tid. Jeg tænker, med de historier jeg har hørt fra den tid, at gåturen ikke blev særlig lang!
Skiftende lærere har i årenes løb været inspiratorerne for gymnasterne – Wind som den første, efterfulgt af Ludvig Jørgensen, Adjunkt Lyng, Mølback, unge Jacob Pedersen, og for nuværende Søren Bender.
Antallet af medlemmer er støt og ligger d.d. på 30 gymnaster. Ikke alle er lige ivrige og fører som gubber en tilværelse hvor de årlige sammenkomster er deres eneste grund til de stadig trækker vejret. Et liv med U 15 er både et liv for at holde kroppen ”up to date” men også og ikke mindst, at vedligeholde det sociale liv ved de 2 gange gymnastik om ugen med efterfølgende anden halvleg, samt de sammenkomster der finder sted ved sæson start og slut, julefrokosten, nytårskuren og ikke mindst sommer udflugten. En gang U 15 altid U 15.
Her er det som altid Ældsterådet der har haft den udfarende kraft der gør at en forening som U 15 lever og er klar til at tage kampen op de næste 10 år, så de 100 år kan fejres i 2029.
Med U 15 hilsen
Karl Otto Hassing Christensen
Formand
 
 
 
 
 
 
 
 

Æresformandens beretning


U15 90 år MJ indledning.docx


U15 - 90 års jublæum 2019
Det synes naturligt at Foreningens ledelse beder den aldrende Ærespræsident indlede feståret med nogle tanker og erindringer om klubbens liv og laden- det endte op i en form for status under det lys, at klubbens opposition og tidligere så store inspirator under mottoet ” Hvem kan - Vi kan” tidligere havde medlemmerne bag sig, men ser sig overhalet af en målbevidst Formandsinspiration.
Under alle årene har klubben været ledet under helt faste traditioner med konkrete mål og veje hertil og teser som ”Nye folk på tomme pladser” - ”Det er i Gymnastiksalen, det foregår” – og ikke mindst klubbens slagsang Her er vi alle mand …. Lyder taktfast to gange om ugen nu på Herningsvejens skole inden vor kære Lerer Søren Bender på kyndig måde lader de tre lige rækker indlede gymnasmen med knibeøvelser – op til hele 10 styk i første omgang og lidt senere ved afslutningen endnu 10 af disse populære knibeøvelser med rank ryg efterfulgt af dybe knæbøjninger med strakte arme. Det er en fryd for de deltagende der i mellemtiden har vænnet sig til al den omtale der i øjeblikket forekommer i forbindelse med lugte, CO2 og ikke mindst klimaforandringen.
Klubbens stiftelse i 1929 – 4 år før Nordjysk Udstilling - er et vendepunkt for familien Studstrup, som havde haft held med at få en regulær lokalbustrafik op at køre – og man knyttede til sig ikke mindst ledende tjenestemænd fra Aalborg Kommune og større institusioner og mente at kunderne kom bare busserne kørte til tiden og i den rigtige retning. Klubbens medlemmer var en bred vifte af forretningsfolk , kommunale tjenestemænd i den pæne række af løntrinet og fælles var ønsket om et sammenhold, hvor motion og godt humør var i højsædet. Til gengæld havde man fra starten i 1929 af nogle gode mødetider for Gymnasikken og startede i Danmarksgades i Winds Institution. Efter brusebaddet var der dækket op på den Døde Hest på Louisesplads, hvor senere Sygekassen Danmark kom ind, og her var der rum for diskussioner om f.eks. klubbens fremtid og mål. Fra starten var man belemret med en rimelig kraftig opposition, som altid kom op med alternativer til Klubbens ledelse og mål - Oppositionen har op gennem tiderne fortsat en stor indflydelse, og klubbens Ledelse kaldet Ældsterådet har måttet afsætte resourcer for bare at prøve at finde ud af, hvad man egentlig og ærligt mener når for f.eks. gennem 1980erne og helt op til i dag markedsfører sig under mottoet ”Hvem Ka - Vi ka”
Aalborg by udvikler sig og U15 får tilbud om at komme på Hobrovejens Skole, hvor der er hele to Gymnastiksale specielt for U15 størrelse med parkering i Gården - et rimeligt skifte og undervejs har man fået ny Overlerer i kontorchef, kgl.Vejer og Måler Kesse Mølbach – en meget dygtig Gymnast og en god Lerer. I 1970erne kommer Kgl.Vicetoldinspektør m. tjesteuniform uniform - guldsnorer m.v. og denne unge Jacob blev set som en senere afløser for Overlereren Kesse- Kesse holdt længe ud og den kære Tolder måtte nyde navnet unge Jacob om end har var i meget moden alder, da han tiltrådte. I den anden Gymnastiksal syd blev der spillet skole nymodens Volleybold og de gode elever nåede til toppen hvorfor der under Gymnasiksalene blev indrettet et klubrum for de stolte boldspillere og et sted, hvor de kunne vise alle præmierne – U15 får adgang til disse lokaler og vort kære nu afdøde medlem Anton Christensen – betydende lokal murermester og entrepenør – fik overdraget det store ansvar at holde åbent for U15 efter Gymnastikken - det blev et hit som jeg erindrer lykkedes det endda at fejre eet eller andet stort i Lokalerne. Denne trafik gentages, da Kommunen beder U15 flytte til Mariendals Skole, som fortsat er sæde for Klubbens traditionelle Julesammenkomst.
Undervejs har Klubben beriget sig med en flok tandlæger alle tilsyneladende med tilknytning til én speciel tandlægeklinik i Midtbyen og det tør vel siges, at deres indsats i Klubben har været meget positivt hvilket jo også klart fremgår af U15`s mange arkiverede Bind 4-7- Ikke sent herefter kommer endnu et hold ny medlemmer alle med tilknytning til Skolevæsenet og deres tilstedeværelse i alle forhold har været et rent gode for Klubben, og man kan da kun beundre Ældsterådet, at man så kontant har taget hånd om Klubbens fremtid – og fortsat under sloganet ”Nye Folk på tomme pladser”. Der har undervejs været spillet Fodbold efter Gymnasmen – på højt plan – og Klubben har flere gange været med i internationale turneringer som f.eks. RECHTO CUP engang med hele to hold, hvor man gjorde sig rimelig bemærket.
I de seneste år har Ældsterådet markeret demokrati hvilket nok kan undrer en gammel Æresformand og der går de værste rygter under broen, at klubben skal have en flok nye medlemmer – skibsrederne skulle de kalde sig- alle tilsyneladende i god form og med et godt humør. Oppositionen presser på for at sikre sig at den som vanligt kommer til orde i det mindste under optagelsen, når alt bliver fortalt medens klubbens gamle Fane er hævet over Ceremonien.
Årets højdepunkt er SKOVTUREN – i de første tider var man begunstiget af at have en hel Bus – med chauffør Falk - til rådighed uden kilometer Begrænsning og det var en ren fryd at busse rundt i oplandet og ikke mindst glæde sig over alle de børn med små dannebrogsflag, der dukkede op langs vinkende ved vejsiden. Samlingsstedet har altid været Parkeringspladsen over for Det Hvide Hus hvor der inden starten blev tanket op med danske vand mm og interessen har været så stor, at man nogle gange mødte op et par timer før for at være sikre på at komme med. Det var kultur, det var frisk luft, kammeratskab – og ikke mindst de samme Historier gang på gang - alle dem vi kender så godt fra baderummet.
Der er tale om en SUND SJÆL i ET SUNDT LEGEME - det er ikke medlemmer fra U15 der belemrer sygestatitikkerne – men det kan vel være et U15 medlem, der spadserer rank, fri og stolt gennem gaderne og får borgerne til at studse og måske fra sit inderste sige - Bare det var mig!
Som tidligere leder er det en dejlig fornemmelse at se U15 gro - vokse – og fortsat en Milepæl, et fixpunkt –her i staden - 90 år og mine bare 50 år - og så kan man jo tage Merethe Vestagers gode remse Sån er der bare – et herligt sted at være, nogle dejlllge kammerater, et godt humør samlet omkring Gymnasmen i U15-

Tillykke med de 90 år og god vind fremover

Morten Jacobsen
  Karl .