Historie

Æresformandens Jubilæumsbetragtninger 2004

Det vil findes ganske naturligt at Klubbens alvise ældsteråd og ikke mindst æresformanden ønsker Gymnastikforeningen U15 hjerteligt tillykke med de første 75 år - med et godt gået !.
Det falder i tidens ånd at sprede denne hilsen til Klubbens mange medlemmer, der fortsat to gange om ugen flittigt møder op i Gymnastiksalen for at nyde de Gymnastiske øvelser - i dag under ledelse af vor kære æreslerer Jacob - unge Jacob kaldet -udrykning på tre rækker og Jacobs sikre og klare kommandoer er den evidente basis for aftenens succes.
 
Igennem de 75 år har Foreningens fysiske udfoldelser stedse været sikkert styret af en yderst kompetent Lerer - æreslerer, der alle på sit felt har været et navn i dansk idræt, men som også har forstået at følge op på de mange krav fra en Forening som U15 om integritet, fleksibilitet og kompetence - Foreningens Gymnastikprogram med enkelte helt specielle kropsøvelser er unikt i al sin form og har været forsøgt kopieret landet over i en menneskealder.

Set fra et fysisk standpunkt har U15 vel ikke fostret Olympiske Medaljer inden for Gymnasmen, men Foreningen har under samtlige 75 år kunnet sende en række sunde, veltrænede og atletiske Gymnaster ud i det lokale samfund, hvor de hver for sig har ydet sit bidrag - i al beskedenhed måske, men lidt har også ret, og det er i hvert fald ikke Foreningens skyld, at der konstant findes et overskredet Sygehusbudget i Nordjylland.Det hele startede i 1929 - fire år før NU - den berømte Nordjydsk Udstilling med Aalborgtårnet.
 
En udvalgt skare af byens trætte Vandringsmænd centreret omkring Busdirektør Studstrup fandt sammen i en oase - et ydmygt ønske om et Samlingspunkt, hvor man kunne forene et godt kammeratskab med en fysisk udfoldelse - uden at fornægte det sociale.
De første .år samledes man i Gymnastiksalen på Danmarksgade Skole og fortsatte det sociale på restaurant "Den døde Hest" overfor. Netop det Sociale gav navn til Foreningen idet byens eneste turistbus på den tid kun havde plads til hele 15 passagerer, og da alle skulle med på Foreningens årlige Skovtur fandtes der her en klar begrænsning.
 
Disse skønne Maj ture i det grønne har været rigt beskrevet i foreningens annaler og på det seneste er der oprettet et righoldigt fotoarkiv. Foreningens Webside har altid været godt besøgt og vil ad åre være en vigtig inspirationskilde for enhver interesseret i Aalborg bys Historie - for Historie er U15-medlemsmæssigt, lærermæssigt kendt som stedet for Fysisk udfoldelse.
 
U 15 har aldrig bedt om offentlige tilskud eller almisser, men har klaret sig selv under alle disse år - selv under 2.Verdenskrig, hvor der var alvorlig mangel på Brændsel og Fusel overlevede Foreningen - i beskedenhed, men dog nok til at kunne rejse sig i de glade 50'ere og føre Foreningens gamle Fane frem for de tre rækker i Gymnastiksalen under mottoet "En Sund Sjæl i et Sundt Legeme" -sådan har det været siden 1929 og sådan vil det forhåbentlig fortsætte at være mange år frem.
 
Som formand – nu æres formand - har det siden 1977 været en konstant udfordring at kunne lede Foreningen uden om en mængde skær - fusioner - sammenlægninger - opkøb - og det er en glæde i dag at konstatere, at U15 om Foreningen havde været kommerciel - vil være mere end ideel til en sikker Børsintroduktion for en Global bevægelse under mottoet " Nye medlemmer på tomme pladser!" Sådan skal det ikke være om end Oppositionen i Foreningen matte vejre morgenluft i øjeblikket - U15 skal forblive den lokale oase for en udvalgt kreds af Aalborg Bys Borgere, som findes at have behov og ønske om en fysisk træning og et socialt samvær, der rækker langt ud over alle lærebøger.

Jeg ønsker alle medlemmer hjerteligt tillykke med den store dag.


Æresformand
Morten Jacobsen
 


Efterskrift: 2008
Tak til Morten for denne indsigt i foreningens historie og ikke mindst i den ånd og etik der stadig præger foreningens virke.
Vores kære Ehrerslehrer Toldinspektør Jacob Pedersen døde den 7. august 2007 i en alder af 87 år. Jacob havde været medlem af U 15 siden 1975.
Jeg afløste Morten som formand januar 2007.


Formand
Karl Otto Hassing Christensen
  Karl .